Consultanta in Reorganizarea Strategica a Companiei

Descrierea sumara a procesului de consultanta Transformationala

Procesul consta in transferul intregii metodologii de consultanta, necesara reorganizarii, dezvoltarii si consolidarii unei afaceri catre Top Managementul unei companii.

Transferul intregii metodologii este gandit ca o combinatie perfecta intre un proces de echipare cu toate competentele necesare unui consultant in management organizational si generarea a 20 de proiecte menite sa transforme organizatia intr-una performanta.

Realizarile in cifre ale programului – benchmark
224

Clienti beneficiari de consultanta

224

Consultanta in Redesign organizational

224

Consultanta in Managementul performantei

180

Consultanta in Dezvoltare organizationala

Obiectivele si scopurile abordarii consultantei Transformationale
 1. Motivarea Top Managementului unei companii de a se implica in reorganizarea, dezvoltarea si consolidarea companiei.
 2. Conducerea propriilor schimbari organizationale, din interiorul companiei si asumarea eforturilor echipei manageriale de a initia si conduce toate schimbarile necesare.
 3. Reorganizarea, dezvoltarea si consolidarea afacerii dupa formate profesionale de business.
Coordonatele Programului de Consultanta

Avem intreaga metodologie de consultanta necesara pentru procesul de reorganizare strategica si restructurare strategica a unei companii.

 

Ariile de expertiza sunt urmatoarele:

 1. Redesign organizational;
 2. Managementul performantei;
 3. Dezvoltare organizationala.
Descrierea detaliata a ariilor de expertiza

Redesign organizational

Este un proces sistemic prin care departamentele, functiile si posturile sunt reorganizate dupa principii performante de business. Directiile strategice de reorganizare sunt urmatoarele:

 1. Stabilirea ariilor strategice de transformare ale companiei/afacerii; viziune – obiective strategice, obiective operationale – obiective tactice.
 2. Realizarea Design-ului departamentelor si posturilor. Stabilirea coordonatelor de functionare a departamentelor si posturilor.
 3. Realizarea si formalizarea structurii organizatorice;
 4. Maparea legaturilor structurale dintre departamente si posturi;
 5. Realizarea si implementarea unui sistem legislativ al companiei.

Managementul Performantei

Este procesul prin care se asigura coordonatele de performanta ale organizatiei bazandu-ne pe reformatarea sistemelor de business. Directiile strategice a unui management bazat pe performanta sunt:

 1. MBO, Sisteme de Management prin Obiective;
 2. BPS, Maparea proceselor si sistemelor de business din companie (Business Processing);
 3. KPI’s, Standardizarea performantelor organizatiei;
 4. PAS, Sisteme de evaluare a performantelor angajatilor.

Dezvoltarea organizationala

Este procesul prin care organizatia trece de la un proces mecanicist de obtinere a rezultatelor la un proces de loializare, dezvoltare si retentie a angajatilor:

 1. Reformatarea climatului organizational;
 2. Realizarea si implementarea culturii de Self-Management;
 3. Realizarea si implementarea culturii de Feedback organizational;
 4. Realizarea si implementarea culturilor de Mentoring si Coaching.
Durata procesului de consultanta

Redesign Organizational

1.5 – 2 ani

Managementul performantei

1.5 – 2 ani

Dezvoltare organizationala

1.0 – 1.5 ani

Metodologie de consultanta/Mecanisme de desfasurare

Metodologia si mecanismele de consultanta folosite de CBC Romania sunt certificate, compania noastra de Consultanta Transformationala detinand o licenta folosita in reorganizarea, dezvoltarea si consolidarea companiilor.

 

Metodologiile folosite sunt calibrate pentru mediul organizational si de afaceri din Romania iar consultantii sunt experti cu peste 20 de ani de experienta in managementul afacerilor.

Rezultatele concrete ale programului de consultanta
Redesign Organizational
 1. Viziune, misiune, obiective strategice si operationale, asumate de catre toti angajatii companiei.
 2. Fiecare departament si post va avea stabilite coordonatele de realizare a obiectivelor cantitative si calitative. Metodologia folosita este MOA® (Matricea Organizarii Activitatilor)
 3. Fiecare departament si post va avea stabilite nivelurile ierarhice, decizionale, de competenta si responsabilitate.
 4. Fiecare departament si post, din companie, va avea stabilite si TRASATE urmatoarele:
  • Circuitul documentelor si a informatiilor care trebuie transmise de la un departament la altul;
  • Responsabilitatea actiunilor initiate in relatia cu celelalte posturi si departamente;
  • Mecanismele de reglementare a relatiilor dintre posturi si departamente;
  • Etc……
 5. Compania va avea stabilite toate politicile, regulamentele, regulile si procedurile necesare desfasurarii activitatii si obtinerii………
Managementul Performantei

Fiecare departament si post din companie va avea realizate, asumate si implementate, urmatoarele:

 1. Obiectivele cantitative si calitative, dar si mecanismele de realizare ale acestora;
 2. Indicatorii de performanta, dar si standardele de salarizare, compensatii si beneficii;
 3. Sistemele de evaluare si autoevaluare, dupa mecanisme profesionale de stabilire si implementare a acestora (MOA Methodology);
 4. Definite toate procesele de management, de executie si de business din cadrul companiei.
Dezvoltare Organizationala

Dezvoltarea urmatoarelor comportamente organizationale:

 1. Loialitate fata de brand si companie;
 2. Voluntariat si initiativa in relatiile cu compania;
 3. Comunicare deschisa si asertiva cu cei din jur;
 4. Implicare maxima si asumarea eforturilor de schimbare a organizatiei;
 5. Eliminarea comportamentelor cronofage si evitante.
Testimoniale

Ce spun cei care au absolvit programul