GM Masterclass Academy

Seria 26

GM Masterclass Academy Seria 26, a fost startata in luna iulie 2015 si a fost finalizata in noiembrie 2015.

Au participat 56 de Owneri, General Manageri si Top Managementul performant al unor companii din Romania si au obtinut certificarile doar 46.

Seria 25

In GM Masterclass Academy Seria 25 au participat 51 Owneri, General Manageri si Top Managementul performant al unor companii din Romania.

 

Seria 24

In GM Masterclass Academy Seria 24 au participat 50 Owneri, General Manageri si Top Managementul performant al unor companii din Romania.

Seria 23

In GM Masterclass Academy Seria 23 au participat 23 Owneri, General Manageri si Top Managementul performant al unor companii din Romania.

Seria 22

In GM Masterclass Academy Seria 22 au participat 19 Owneri, General Manageri si Top Managementul performant al unor companii din Romania.

Seria 21

In GM Masterclass Academy Seria 21 au participat 27 Owneri, General Manageri si Top Managementul performant al unor companii din Romania.

Seria 20

In GM Masterclass Academy Seria 20 au participat 29 Owneri, General Manageri si Top Managementul performant al unor companii din Romania.

Seria 19

In GM Masterclass Academy Seria 19 au participat 23 Owneri, General Manageri si Top Managementul performant al unor companii din Romania.

Seria 18

In GM Masterclass Academy Seria 18 au participat 23 Owneri, General Manageri si Top Managementul performant al unor companii din Romania.

Seria 17

In GM Masterclass Academy Seria 17 au participat 21 Owneri, General Manageri si Top Managementul performant al unor companii din Romania.