Top & Executive Management

Coordonatele Programului

Numar de participanti/grupa

Maxim 15

Nr. zile/modul

Curs: 3 zile;

Pret

Doar la cerere

Consultantii Programului

Nivel de expertiza N-0; N-1;

Grupul Tinta al programului

Top Managementul companiei

Board-ul director al unei companii

Tip certificare/autoritate emitenta

Acreditat de toate organismele abilitate ale statului roman.

Numar de module

Minim 5

Maxim 12

Nr. Proiecte implementate/program

Minim 25

Maxim 80

Livrabilele Programului

Metodologie completa de consultanta in reorganizarea, dezvoltarea si consolidarea companiei.

Descrierea sumara a programului

Programul are ca scop transferul de expertiza completa de consultanta in reorganizarea, dezvoltarea si consolidarea unei afaceri, catre Top Managementul unei companii.

In cadrul programului se vor realiza si implementa peste 40 de proiecte organizationale, menite sa rezolve toate problemele cu care se confrunta o companie si, nu in cele din urma, o echipa de Top Manageri.

Realizarile in cifre ale programului – benchmark
2400

Participanti la acest program

2200

Participanti evaluati inainte de inceperea programului

4260

Proiecte generate si implementate

1280

Livrabile folosite intr-un program

Scopul si obiectivele programului
 1. Transferul unei metodologii complete de reorganizare, dezvoltare si consolidare a companiei, catre Top Management. In acest mod, managerii de varf dintr-o companie devin proprii consultanti in management strategic si vor fi capabili si pregatiti sa implementeze singuri ceea ce companiile de consultanta le cer sa faca atunci cand sunt pusi in situatia de a apela la serviciile lor.
 2. Pregatirea unei echipe specializate in reorganizarea, dezvoltarea si consolidarea afacerii.
 3. Implementarea a 20 de sisteme profesionale de management organizational care asigura eliminarea tuturor problemelor legate de functionarea unei afaceri.
 4. Asigurarea unui intreg arsenal de mecanisme, metode, instrumente si livrabile necesare in reorganizarea si dezvoltarea companiei, dar si in diseminarea acestora catre toti ceilalti angajati care nu sunt implicati in program.
 5. Cresterea gradului de motivare si determinare in implementarea tuturor proiectelor generate in cadrul programului. Motivatia este generata de faptul ca angajatii implicati in program vor cunoaste modalitatea profesionala de reorganizare si dezvoltare a afacerii.
Metodologie/Mecanisme de desfasurare

Mecanismul programului de Training Integrat Transformational®
Programul are la baza parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. Evaluarea aprofundata a grupului tinta vizat (scanarea potentialului managerial neexploatat inca), pe patru axe:
  • Evaluarea sociopsihometrica;
  • Evaluarea profesionala si tehnica;
  • Evaluarea practica si de expertiza;
  • Evaluarea potentialului de dezvoltare.
 2. Livrarea metodologiei catre grupul tinta vizat, acest lucru insemnand:
  • Personalizarea intregului program de training transformational, conform nevoilor identificate in procesul de Evaluarea Aprofundata a managementului companiei;
  • Transferul unei metodologii complete de reorganizare, dezvoltare si consolidare a companiei, de la consultant catre cursantii participanti la program;
  • Generarea a 5 proiecte pentru fiecare modul parcurs, din cele opt module, si implementarea acestora in activitatea curenta a companiei.
 3. Consultanta in realizarea si in implementarea tuturor proiectelor generate in procesul de reorganizare, dezvoltare si consolidare a companiei:
  • Realizarea si implementarea proiectelor individuale si de grup;
  • Refacerea si recalibrarea proiectelor, in cazul in care acestea sunt incomplete sau gresit concepute;
  • Prezentarea tututor proiectelor alocate in fata consiliului de conducere a companiei si validarea acestora;
  • Consultanta in implementarea proiectelor, avand suportul consultantilor din program.
 4. Examinarea si certificarea participantilor la program:
  • Examinarea competentelor finale si validarea expertizelor;
  • Organizarea ceremoniei de inmanare a certificatelor acreditate.
Doar 25% din conceptele de baza ale programului
 1. Modelele de business si metodologiile de consultanta in afaceri, folosite doar de companiile “The Big Four”. Modelul de abordare a organizatiei pe patru axe de consultanta strategica.
 2. Mecanismele, metodele si instrumentele de stabilire a obiectivelor fundamentale ale companiei. Mecanismul de stabilire, promovare, asumare si diseminare a obiectivelor operationale cantitative si calitative pentru toate posturile din companie.
 3. Metodele si instrumentele de diagnosticare a mediului de afaceri al companiei (instrumente profesionale de diagnoza folosite doar in consultanta):
  • Cinci instrumente profesionale de analiza a mediului concurential si de afaceri;
  • Cinci instrumente de auditare a departamentelor si functiunilor companiei;
  • Formate de auditare a climatului organizational;
  • Metodologie de auditare a modulului de functionare a posturilor (MOA Methodology).
 4. Metodele si instrumentele profesionale folosite in organizarea strategica a companiei:
  • Mecanisme operationale folosite in eliminarea constrangerilor interne si reducerea celor externe (PSA Methodology).
  • Mecanisme si metodologii folosite in organizarea obiectivelor, activitatilor, sarcinilor si responsabilitatilor, actiunilor concrete ale departamentelor si ale posturilor (MOA Methodology).
 5. Mecanismele, metodologiile si livrabilele necesare realizarii si implementarii design-ului posturilor si a departamentelor din companie.
 6. Metodologiile, mecanismele si livrabilele folosite in realizarea, formalizarea si implementarea structurilor organizatorice.
 7. Metodologia, procesele, mecanismele, actiunile si livrabilele necesare organizarii strategice a companiei.
 8. Mecanismele stabilirii si implementarii unui sistem de motivare psihologica a membrilor echipei.
 9. Mecanismele de stabilire si implementare a unui sistem de coordonare a activitatilor membrilor echipei.
 10. Mecanismele de stabilire si implementare a indicatorilor de performanta pe post.
Doar 25% din rezultatele concrete si imediate ale programului 

Metodologie completa formata din mecanisme, instrumente si livrabile necesare in implementarea a peste 40 proiecte la cheie.

 1. Proiect de definire si realizare a obiectivelor fundamentale ale companiei (livrare a unui mecanism de consultanta prin care se stabilesc si se disemineaza viziunea, misiunea si obiectivele fundamentale ale companiei);
 2. Proiect de implementare a managementului prin obiective (MBO);
 3. Proiect de implementare a managementului performantei (MOA,PSA,etc);
 4. Proiect de formatare sau reformatare a climatului organizational al companiei;
 5. Proiect de creare si implementare a unui cod de conduita comportamentala organizationala (dupa metodologia de consultanta);
 6. Proiect de implementare a unei culturi de feedback organizational;
 7. Proiect de realizare si implementare a standardelor de performanta;
 8. Proiect de realizare si implementare a sistemelor de evaluare a performantelor.
Testimoniale

Ce spun cei care au implementat programul in propriile companii…